Do you even move?

Ikke sløs bort muligheten til å bevege HELE kroppen neste gang du går til et treningssenter for kun å trene rygg eller armer. Og nei, denne gangen tenker jeg ikke på at bevegelse er bra for mobilitet/fleksibilitet, koordinasjon og balanse – det er livsviktig for god helse. Hvorfor er bevegelse viktig for helsa? Vi tar …

Do you even move? Read More »